Ёс суртахууны даавар

Oxytocin - Зөвхөн сүүн тэжээлтэн амьтдад бий болдог даавар (гормон - hormone) юм. Үр төлөө асран хамгаалах үүрэг хүлээж байгаагаар мэрэгчийн бүлгийн амьтад илэрдэг байна. Даавар нь  хурьцаж байх болон төрсөний дараа ялгарна.
 
Paul Zak энэхүү даавар үүсэх явц ёс суртахуун хоорондын хамаарал дээр их сонин судалгаа хийжээ. Үр дүн нь ч их сонирхолтой гарчээ.

Unknown

No comments:

Post a Comment

Instagram