DRAGON SWORD AND WIND CHILD


Усны Онгонын хойд дүр Харанхуйн хүүхдүүдийн гүнж 15 наст Саяаг олох хүртэл Гэрлийн бурхан Харанхуйн дарь эх Тоёашихара газарт үеийн үед хэрцгий дайныг явуулж байлаа.

Гэрлийг хайрлаж, Харанхуйг үзэн ядаж өссөн Саяа уламжлагдаж ирсэн Усны Онгоны үүргээ гүйцэтгэхээс өөр аргагүйд хүрч дайны төгсгөлийг авчрах хувь тавилантай домогт Луут Сэлэмийг сэрээж чадах ганц мөнх бус хүн учир  Гэрэл Харанхуй түүнийг олж авахаар эрнэ.
Гэрэл Харанхуйн хооронд Саяа сонголтоо хийж чадах болов уу? Аль эсвэл түүний өмнөх Усны Онгодын хувь заяаны төөргийг давтах уу... ?

Unknown

1 comment:

Instagram