Ubuntu дээр хэрхэн Surround Sound Идэвхжүүлэх вэ?

Санд Surround Sound-г идэвхжүүлэх


Үбүнтү дуу гаргахад default-аар PulseAudio ашигладаг. Мөн default-аар PulseAudio зөвхөн 2 channels  суваг дээр тохируулсан байдаг. Surround sound идэвхжүүлэхийн тулд тохиргооны файлын ганц мөрөнд өөрчлөлт хийх хэрэгтэй.
/etc/pulse/daemon.conf.


Терминал дээр дараах тушаалыг оруулах :
gksu gedit /etc/pulse/daemon.conf
Энэ нь тохиргооны файлыг gedit дээр нээнэ. Файлаа нээснээр дараах мөрийг олох хэрэгтэй ; default-sample-channels = 2. Мөрийн өмнөх цэг таслалыг аван өөрийн тохируулах гэж байгаа surround sound channel сувгийг бичиж өгөх хэрэгтэй :

  • 2.0 сувагт дуу: default-sample-channels = 2
  • 4.0 сувагт дуу: default-sample-channels = 4 
  • 5.0 сувагт дуу: default-sample-channels = 5
  • 5.1 сувагт дуу: default-sample-channels = 6
  • 7.1 сувагт дуу: default-sample-channels = 8Файлаа хадгалаад машинаа restart хийнэ.

ALSA дээр surround sound идэвхжүүлэх


Surround ажиллаж байж болох, гэвч alsamixer дээр шаардлагатай гэсэн дууны тохиргоо орж  ирсэн эсэхийг нягтлах хэрэгтэй. Дараах тушаал (command) туршилт хийхэд хэрэг болох юм :
4.0 surround (2 speakers урд, хоёр нь ард):
speaker-test -Dplug:surround40 -c4 -l1 -twav
5.1-г:
speaker-test -Dplug:surround51 -c6 -l1 -twav
7.1-г:
speaker-test -Dplug:surround71 -c8 -l1 -twav
Хэрэв ажиллахгүй бол alsa-н өөрийн зааврыг үзнэ үү:

Unknown

No comments:

Post a Comment

Instagram