Хэрхэн Үбүнтү дээр терминалын GNU-Java-г SUN-Java-аар солих вэ?

  • Терминал цонх нээгээд

  • sudo update-java-alternatives -l тушаалыг өгөн одоогоор тохируулагдсан байгаа java-г харж болно.


  • sudo update-java-alternatives -s XXXX XXX дээр одоо тохируулах java-н хувилбарыг бичиж өгнө. Жишээ нь Sun Java 6 тохируулах бол: sudo update-java-alternatives -s java-6-sun

  • java -version гэж өгөн амжилттай тохируулсан эсэхээ шалгаарай.
Дараах тушаалаар мөн өөрчлөлт хийж болно;
  • Терминал цонх нээгээд

  • sudo update-alternatives --config java

  • Дэлгэц дээр гарах зааврыг дагахад болно.

Unknown

No comments:

Post a Comment

Instagram