3дах Оньсон Машин Spike


Нэр: Spike Робот Төрөл: Animal (Хилэнц) Энэ робот юу хийж чадах:
Spike бол жинхэнэ хилэнц шиг хариу үйлдэл хийх чадвартай. Зургаан хөлөөр хөдлөх(мөлхөх), бахин гартай (хавчаар), Хэт авиан Мэдрэгч(Ultrasonic sensor), Дуу Мэдрэгч(Sound Sensor)-ээр харж бас сонсож чадна. Мөн Хүртэх Мэдрэгчийг(Touch Sensor) ашиглан олз ангаа түрхэн зуурт "саажуулах" мэдээгүйжүүлэх хорт сүүлтэй.

Unknown

No comments:

Post a Comment

Instagram